میزبانی وب لینوکس معمولی

پلن برنزی میزبانی لینوکس

فضای هارد دیسک 250 مگابايت
پهنای‌باند ماهیانه 5 گيگابايت
کنترل پنل مديريت cPanel

پلن نقره‌ای میزبانی لینوکس

فضای هارد دیسک 500 مگابايت
پهنای‌باند ماهیانه 15 گيگابايت
کنترل پنل مديريت cPanel

پلن طلایی میزبانی لینوکس

فضای هارد دیسک 1000 مگابايت
پهنای‌باند ماهیانه 30 گيگابايت
کنترل پنل مديريت cPanel

پلن پلاتنیوم میزبانی لینوکس

فضای هارد دیسک 2000 مگابايت
پهنای‌باند ماهیانه 60 گيگابايت
کنترل پنل مديريت cPanel

پلن الماس میزبانی لینوکس

فضای هارد دیسک 4000 مگابايت
پهنای‌باند ماهیانه 120 گيگابايت
کنترل پنل مديريت cPanel

پلن یاقوت میزبانی لینوکس

فضای هارد دیسک 10000 مگابايت
پهنای‌باند ماهیانه 300 گيگابايت
کنترل پنل مديريت cPanel