میزبانی وب لینوکس ویژه

پلن برنزی میزبانی لینوکس ویژه

فضای هارد دیسک 250 مگابايت
پهنای‌باند ماهیانه 10 گيگابايت
کنترل پنل مديريت cPanel

پلن نقره‌ای میزبانی لینوکس ویژه

فضای هارد دیسک 500 مگابايت
پهنای‌باند ماهیانه 30 گيگابايت
کنترل پنل مديريت cPanel

پلن طلایی میزبانی لینوکس ویژه

فضای هارد دیسک 1000 مگابايت
پهنای‌باند ماهیانه 60 گيگابايت
کنترل پنل مديريت cPanel

پلن پلاتینیوم میزبانی لینوکس ویژه

فضای هارد دیسک 2000 مگابايت
پهنای‌باند ماهیانه 120 گيگابايت
کنترل پنل مديريت cPanel

پلن الماس میزبانی لینوکس ویژه

فضای هارد دیسک 4000 مگابايت
پهنای‌باند ماهیانه 240 گيگابايت
کنترل پنل مديريت cPanel

پلن یاقوت میزبانی لینوکس ویژه

فضای هارد دیسک 10000 مگابايت
پهنای‌باند ماهیانه 600 گيگابايت
کنترل پنل مديريت cPanel